Wegtrekken oefening 6

Project Info

Project Description

Wegtrekken oefening 06. omdraaibal

2 man per korf — Speler A start op 6 meter voor de korf Speler B start onder de korf —

Speler A gooit de bal naar de korf (moment 1 op de tekening). Op het moment dat de bal in de lucht is (moment 2), rent speler B naar voren om de bal te pakken (moment 3). Zodra speler B vangt de bal, draait zich om en schiet. Speler A sprint naar de korf om de bal af te vangen. Speler B gaat vóór de korf. Speler A gaat onder de korf. Om zo de oefening te herhalen. Welk groepje heeft als eerste 15 doelpunten?

Bron: www.korfbaltraining.nl