Vrijlopen en gooien oefening 1

Project Info

Project Description

Vrijlopen en gooien oefening 1. lummelen

— Compleet team — Iedereen gaat in een kring staan. Eén persoon is de lummel, deze gaat in de kring staan. —

De mensen in de kring gaan overgooien. De lummel moet proberen om de bal af te pakken door hem te onderscheppen. Als dit lukt, dan is degene van wie de bal is afgepakt ook lummel. Zo komen er dus steeds meer lummels bij en steeds minder spelers die kunnen overgooien.

1 en 2 lummels. — Zolang er 1 of 2 lummels zijn, moet iedereen op zijn plek blijven staan. Als je getikt wordt door een lummel als je de bal in je handen hebt, wordt je ook een lummel.

3 lummels — Iedereen moet op zijn plek blijven staan. Maar de lummel mag je nu niet meer tikken, alleen onderscheppen.

4 of meer lummels — Iedereen (behalve als je de bal in je handen hebt) mag binnen het speelveld vrijlopen.

Bron: www.korfbaltraining.nl