Serieschieten 2

Project Info

Project Description

Serieschieten 02. uitwijkbal, doorloopbal, wegtrekken, afstand

2 man per korf — Speler A start met bal in de aangeef/ afvang Speler B start voor de korf. —

Eerst neemt speler B een uitwijkbal. Daarna rent speler B naar een punt schuin voor de korf. Zodra speler A de bal goed gevangen heeft neemt speler B een doorloopbal. A vangt weer de bal af en speler B trekt weg naar voren, krijgt de bal en schiet. Ten slotte neemt speler B een afstand schot. Zodra speler B 10 doelpunten gemaakt heeft doordraaien.

Bron: www.korfbaltraining.nl