Schieten oefening 12

Project Info

Project Description

Schieten oefening 12. dichtbij raak, dan afstand

2 spelers per korf — Een speler start als schutter voor de korf voor een korte kans de andere speler start als aangeef afvang onder de korf. —

De spelers schieten continu om en om (ongeacht of je raak schiet of niet). Er moet net zolang geschoten worden totdat een korte kans raak geschoten is. Zodra deze raak is, mag de andere speler een afstand schot schieten. Is het afstandsschot mis, dan weer opnieuw beginnen met de korte kans. Als het afstandsschot raak is, heeft het 2-tal 1 punt (en moet weer van dichtbij gaan schieten). Welk 2-tal heeft als eerste 10 punten?

Bron: www.korfbaltraining.nl