Schieten oefening 1

Project Info

Project Description

Schieten oefening 01. 4x breedtelijn

2 man per korf — Speler A staat onder de korf in de aangeef/ afvang. Speler B rent op 4 meter voor de korf heen en weer (geen boogje) —

Moment 1 op de tekening: Speler B krijgt de bal op punt 1 en schiet, A vangt af. B loopt naar punt 2 en schiet, A vangt af. B loopt naar punt 1 en schiet, A vangt af. B loopt naar punt 2 en schiet, A vangt af.

Moment 2: Speler B gaat i.p.v. 4 meter op 6 meter schieten (punt 3 en 4). Na op elk punt 2 keer geschoten te hebben wisselen A en B van functie.

Bron: www.korfbaltraining.nl