Doorloopbal oefening 8

Project Info

Project Description

Doorloopbal oefening 08. Doorloopbal onder druk

3 man per korf — Speler B gaat de doorloopbal nemen en start op 10 meter voor de korf. Speler A gaat 1 meter achter speler B staan. Speler C is de aangeef/ afvang —

Speler B moet de hand van speler A aantikken. Direct hierna moet speler B proberen om een doorloopbal te scoren. Speler A moet proberen om speler B te tikken. Je mag niet meer getikt worden zodra je de bal in je handen hebt. Als B een doorloopbal scoort heeft B een punt. Als A speler B tikt, heeft A een punt. Na elke doorloopbal doordraaien.

Bron: www.korfbaltraining.nl