Doorloopbal oefening 3

Project Info

Project Description

Doorloopbal oefening 03. vóór en achter scoren

2 man per korf — Speler A start onder de korf. Speler B start voor de korf —

Speler B scoort een doorloopbal van vóór de korf. (Als hij deze mist, gaat hij terug naar voren om het opnieuw te proberen). Nadat speler B de doorloopbal van voren gescoord heeft, rent hij door om een doorloopbal van achter de korf te scoren. Hierna is speler A aan de beurt. Welk groepje heeft als eerste 20 doorloopballen gescoord? (Beide spelers hebben dan dus 10 series van 2 gescoord).

Bron: www.korfbaltraining.nl