Doorloopbal oefening 2

Project Info

Project Description

Doorloopbal oefening 02. breed lopen, bal krijgen, doorloopbal nemen.

2 man per korf — Speler A start onder de korf. Speler B start bij punt 1 (schuin voor de korf). —

Speler B loopt breed naar punt 2. B krijgt hier de bal van speler A op de buitenste hand. Speler B vangt de bal en gooit deze naar speler A, waarna speler B een doorloopbal neemt. B vangt zijn eigen bal af en A loopt naar punt 1. etc, etc. Tussen 1 en 2 aanlopen afwisselen met tussen 2 en 1 aanlopen. Welk 2-tal scoort als eerste 8 doorloopballen achter elkaar?

Bron: www.korfbaltraining.nl