Conditie oefening 2

Project Info

Project Description

Conditie oefening 02

3 à 4 man per groepje — Iedereen start achter de pilon —

Als eerste rent speler 1 naar de overkant, om de pilon en terug. Daarna rennen speler 1, 2 en 3 (handen vast) naar de overkant, om de pilon en terug. Dan gaat speler 2 naar de overkant, om de pilon en terug. Daarna weer gezamenlijk naar de overkant, om de pilon en terug. Dan gaat speler 3 naar de overkant, om de pilon en terug. Daarna weer gezamenlijk naar de overkant, om de pilon en terug. Dan weer speler 1 alleen, enz enz. Iedereen moet 4 keer alleen lopen (en dus 12 keer in groepsverband).

Bron: www.korfbaltraining.nl