Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap

Uiteraard streven we ernaar om een gezellige vereniging te zijn en zoveel mogelijk leden te behouden. Ben je van plan om te stoppen met korfballen bij DTS? Dat zouden we daarom erg jammer vinden!

Wat zijn de regels omtrent het opzeggen van het lidmaatschap tijdens het korfbal seizoen?
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd totdat we een schriftelijke opzegging hebben ontvangen minimaal twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Indien je toch besluit om op te zeggen, stuur dan een mail naar ‘Jimmy Keesman’ van de ledenadministratie: ledenadministratie@dtsenkhuizen.nl