Nieuws

In memoriam

Booi Mantel (1935-2021)

Zondag 29 augustus bereikte ons het verdrietige bericht dat onze Booi was overleden.

Hij was al enige tijd ziek maar velen wisten niet hoe erg het was. Booi was geen prater en als zijn gezondheid ter sprake kwam dan zei hij altijd: “Het gaat wel”. Bovendien waren er door de Coronacrisis de laatste 1,5 jaar weinig contactmomenten bij de vereniging. Zijn ziekte sloopte langzamerhand zijn lichaam en Booi had, mee door zijn leeftijd, geen energie meer om hier weerstand aan te bieden.

Booi was op-en-top een DTS-er. Op 13-jarige leeftijd kwam hij als aspirant in 1948 bij de vereniging die mee door zijn broer Jan was opgericht. Eerder kon niet want er waren in de beginjaren van het korfbal nog geen pupillen. De eerste jaren kon hij alleen trainen en spelen op de Boksewei maar er waren al volop acties waaraan hij deelnam. Lootjes en balpennen verkopen maar ook donateurs werven. Booi was altijd enthousiast en in de weer voor de vereniging. Hij kan dan ook terecht als de grondleggers van de vereniging beschouwd worden. Hij is er ook zijn grote liefde Bep tegengekomen.

Korfballen ging Booi goed af. Hij speelde al snel in het eerste team. Op de fiets ging het naar andere verenigingen. Booi had al snel door dat korfbal nooit populair zou worden als er niet meer verenigingen in de Noordkop zouden komen. Hij werd medeoprichter van HCSC in Den Helder, Zwaluwen in Opperdoes en ONI in Andijk. Zelfs in Schagen verrichtte hij pionierswerk om een vereniging op te richten.

In de wintermaanden werd er niet gekorfbald maar moesten de leden toch aan de vereniging verbonden blijven. Er werd getafeltennist en gevolleybald. Ook had DTS een toneelploeg die elk jaar een uitvoering verzorgde.

Booi deed overal aan mee maar korfbal was toch zijn lust en leven. Daarnaast deed hij vele andere klussen erbij. Binnen de vereniging heeft hij bijna alle functies wel gehad maar ook buiten de vereniging was hij actief. Zo is hij vele jaren competitieleider van de CKB geweest en heeft hier terecht na 20 jaar dienst een bondsinsigne en oorkonde voor gekregen.

Tijdens het 25-jarig jubileum van DTS in 1972 werd hij benoemd tot erelid voor zijn vele werk voor de vereniging. Broer Piet was actief als bestuurder en Booi deed het korfbaltechnische werk en de competitiezaken. Spelen, trainen, organiseren maar ook aan vele zaken zelf meewerken, tekenden Booi. Hij vond dat nieuwe leden clubmensen moesten zijn. “Aan verenigingshoppers had je niets”.

In 2007 kreeg Booi (samen met broer Piet) de gouden gemeentespeld van Enkhuizen. Dit had hij zeker verdiend. Wedstrijdsecretaris, secretaris, zelfs even voorzitter was hij geweest, maar ook lid van de Technische Commissie, schoolkorfbal organiseren, teveel om op te noemen. Tot zijn 75ste jaar speelde en trainde Booi bij de recreanten. Ook gaf hij deze nog zelf training. Daarmee was hij één van de oudste leden van het KNKV.

Nazitten na een training deed Booi niet aan. Het standenbord in de kantine is door hem tot zijn 80ste bijgehouden.

Altijd was hij op het veld of in de zaal als zaalcommissaris. Hij genoot van het spel maar bovenal van de inbreng en aanwezigheid van al zijn kinderen en kleinkinderen. Voor hen was hij (o)pa maar hij was ook de vader van de korfbalvereniging DTS.

DTS heeft veel te danken aan Booi. We mogen dit nooit vergeten. Zonder Booi was DTS nooit geweest wat het nu is.

Booi, bedankt voor alles wat je voor DTS hebt gedaan.

We wensen allen die achterblijven veel sterkte.

Namens het bestuur en de gehele vereniging die hij zo liefhad,

Kees van Dijk, oud-voorzitter