Nieuws

Eerbetoon Booi Mantel

Vandaag 3 September 2021 namen wij als vereniging afscheid van ons erelid en gezicht van de vereniging Booi Mantel.

Met een erehaag, een luid applaus en het leggen van een roos bewezen leden en oud-leden Booi de laatste eer.

Daarna overhandigde Nico de shirts, die Booi tijdens zijn lange korbalcarière bij DTS heeft gedragen, aan Bep.

Het was zeer indrukwekkend. Wij wensen de familie nogmaals veel sterkte met dit grote verlies. En bedanken iedereen die vanmiddag aanwezig kon zijn.