Nieuws

Kamp

DTS KAMP 2018

Hoi allemaal, dit jaar gaan we het eens anders doen!

Dit jaar mag bijna iedereen mee op kamp!  Dus jeugd van 8 jaar oud tot en met de senioren. Maar ook ouders die het aandurven zijn dit keer welkom.
(We zullen wel een maximaal aantal slaapplaatsen hebben op de gehuurde locatie)

We willen dit eens proberen omdat het laatst spontaan is ontstaan bij een toernooitje in Rijnsburg, en dat vonden we erg gezellig. Het is natuurlijk wel pittig want wij als leiding en de jeugd met hun energie zullen iedereen lekker aan de gang houden.

We gaan dit jaar naar Scouting Bergen, we zijn daar eerder geweest en er is in de omgeving genoeg te doen.

– Het kamp is dit jaar van vrijdagavond 15 juni t/m zondag 17 juni. Zet de datum dus snel in je agenda en geef je op voor uiterlijk vrijdag 4 mei!

Inleveren kan bij Klaas of Ronald en in de brievenbus op kievitstraat 37.

– De kosten zijn €37,50 per persoon. Dit bedrag graag na aanmelding, voor 3 juni overmaken op rek.nr.: NL39RABO031.73.06.529 t.n.v. CKV DTS Enkhuizen onder vermelding van Kamp 2018 + naam deelnemer

Wij als kamp leiding hebben er weer zin in!                                                                                                         We hopen echter wel dat contact tussen deelnemers en thuisblijvers via ons gaat dit jaar.

Ps: bij meerdere aanmeldingen binnen uw gezin graag zelf even kopiëren.

8<………………………. 8<……………………….. 8<………………………… 8<………………………… 8<…………………

Opgave formulier:

Naam:                                                                                                                 Leeftijd:                  Team:

Telefoon nummer van het contact persoon thuis:

Zwemdiploma’s:  JA / NEE*    (*doorhalen wat niet van toepassing is)

Overige bijzonderheden welke wij als leiding zouden moeten weten:

(denk aan dieet, vegetarisch, ziektes of blessures, gebruik van medicatie of andere bijzonderheden)

 

 

 

Handtekening ouder/verzorger (jeugd onder de 18):

 

————————————————————————